09.06.2018 Eesti Welsh Corgi’de Tõuühingu üldkoosolekul vastu võetud aretusnõuded (kinnitatud Eesti Kennelliidu Volinike Kogu koosolekul 28.08.18).

Pesakondade registreerimise aluseks Eesti Kennelliidus on pesakonna vastavus EKL tõuraamatumäärusele  ja  FCI aretusnõuetele. Koera aretuses kasutamiseks loetakse paarituse kuupäeva.

Aretuseeskirjad kehtivad: 01.01.2019-31.12.2023

TERVIS (PÄRILIKE VIGADE VASTU VÕITLEMISE MEETMED):

pärilike silmahaiguste uuring – tulemusega „leiuta“ võib kasutada ilma piiranguteta, ei tohi kasutada kahte samade silmahaiguse leidudega koera omavahel. Paaritushetkel ei või silmauuringu tulemus olla vanem kui 36 kuud.

NÄITUSEHINNE (MINIMAALNÕUDED VÄLIMIKUHINDELE):

kolm näitusehinnet „suurepärane“ FCI poolt tunnustatud näituselt, millest üks peab olema saadud rahvusvaheliselt näituselt või tõu erinäituselt. Selle nõude võib asendada, kui koerale on kinnitatud Eesti Välimikutšempioni tiitel.

MUU (KÕIK MUUD ARETUSE EESKIRJAST TULENEVAD ERINÕUDED):

Vanus – Aretuses võib kasutada isaskoera alates 12 kuu vanusest. Emane koer võib olla paarituse hetkel minimaalselt 18. kuu vanune, ülempiir on 8 aastat. Esmakordne poegimine ei tohi toimuda peale 5. eluaasta täitumist.

Värvus – aretuses ei või kasutada koeri värvusega: d locus (dd) ehk blue dilute; tõuühing võib kahtluse korral nõuda DNA testi.

Karva pikkus – aretuses ei või kasutada pikakarvalist koera, tõuühing võib kahtluse korral nõuda DNA testi.

Muud – kõik pesakonnad, kelle vanemad ei vasta aretuseeskirjas toodud nõuetele kantakse Tõuühingu avalduse alusel MA-registrisse (mitte-aretuseks register).

Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist.

VABATAHTLIKUD TERVISEUURINGUD:
  • Geenitest vWD I – Von Willebrand Disease I (von Willebrandi tõbi)
  • Geenitest DM (degeneratiivne müelopaatia)
  • Puusadüsplaasia (HD) uuring
  • Küünarliigese düsplaasia (ED) uuring
SOOVITUSLIKUD ARETUSTINGIMUSED:
  • Mitte kasutada emast koera aretuses peale teist keisrilõikust.