Üldkoosolekute otsused

28.06.2022 Tõuühingu üldkoosolek Zoom keskkonnas. Liikmeid 29, neist osales koosolekul 19.
Otsus 2021. majandusaasta aruande kinnitamiseks koos eelmise perioodi tegevusaruande esitamisega. Muude küsimuste arutelu punkti all otsustati tulevaste erinäituste ja aretuseeskirjade teemat arutada FB liikmete grupis. 
27.06.2021 Tõuühingu üldkoosolek Zoom keskkonnas. Liikmeid 31, neist osales koosolekul 22.
Otsus 2020. majandusaasta aruande kinnitamiseks koos eelmise perioodi tegevusaruande esitamisega. Tehti ettepanek Tõuühingu FB lehe loomiseks.

22.08.2020 toimunud üldkoosoleku otsused. Üldkoosolek otsustas kinnitada 2019.a. majandusaasta aruanne, otsus võeti vastu ühehäälselt. Üldkoosolek otsustas: valida juhatuse liikmeteks: Astrid Lundava, Heli Jürindi, Maie Oja, otsus võeti vastu ühehäälselt.

3. märtsil 2019 toimunud üldkoosoleku otsus: kinnitada 2018.a. majandusaasta aruanne

9. juuni 2018 üldkoosoleku otsused:

  • kinnitada 2017.a. majandusaasta aruanne
  • määrata alates 1. jaanuarist 2019 aastamaksu suuruseks 15 eurot ja liitumismaksu suuruseks 10 eurot
  • kinnitada welsh corgi cardigan aretuseeskiri täielikult koos tehtud täpsustustega ja esitada see Eesti Kennelliidule kinnitamiseks
  • kinnitada welsh corgi pembroke aretuseeskiri koos tehtud täpsustustega ja esitada see Eesti Kennelliidule kinnitamiseks