22.08.2020 toimunud üldkoosoleku otsused

  • Üldkoosolek otsustas kinnitada 2019.a. majandusaasta aruanne, otsus võeti vastu ühehäälselt.
  • Üldkoosolek otsustas: valida juhatuse liikmeteks: Astrid Lundava, Heli Jürindi, Maie Oja, otsus võeti vastu ühehäälselt.

3. märtsil 2019 toimunud üldkoosoleku otsus:

-  kinnitada 2018.a. majandusaasta aruanne

9. juuni 2018 üldkoosoleku otsused

  • kinnitada 2017.a. majandusaasta aruanne
  • määrata alates 1. jaanuarist 2019 aastamaksu suuruseks 15 eurot ja liitumismaksu suuruseks 10 eurot
  • kinnitada welsh corgi cardigan aretuseeskiri täielikult koos tehtud
täpsustustega ja esitada see Eesti Kennelliidule kinnitamiseks

  • kinnitada welsh corgi pembroke aretuseeskiri koos tehtud täpsustustega ja esitada see Eesti Kennelliidule kinnitamiseks