Üldkoosoleku otsused

9. juuni 2018 üldkoosoleku otsused

  • kinnitada 2017.a. majandusaasta aruanne
  • määrata alates 1. jaanuarist 2019 aastamaksu suuruseks 15 eurot ning
    liitumismaksu suuruseks 10 eurot
  • kinnitada welsh corgi cardigan aretuseeskiri täielikult koos tehtud
    täpsustustega ja esitada see Eesti Kennelliidule kinnitamiseks
  • kinnitada welsh corgi pembroke aretuseeskiri koos tehtud täpsustustega ja esitada see Eesti Kennelliidule kinnitamiseks